Opgelet: onderstaande tekst dateert van 2010 en is verouderd.

Horizon is een driemaandelijkse nieuwsbrief, bestemd voor de liefhebbers van het schaakprobleem en de schaakstudie. De periodiek ontstond in 1984, als uitbreiding en voortzetting van het toenmalige Problem Flash.

Het eerste nummer werd met de volgende tekst gelanceerd:

“Een uitgave van de Problem Club, met medewerking van het Belgisch Schaakbord, ter verruiming van het blikveld op schaakcomposities allerhande.”

Blikveld... of ‘horizon’ in het Frans, Duits, Engels, Afrikaans... De naam was meteen geboren.

In hetzelfde historische nummer werden de doelstellingen verder toegelicht:

Deze doelstellingen zijn in de voorbije jaren dezelfde gebleven. Ook vandaag is Horizon nog steeds een bindmiddel tussen de trouwe leden van die kleine, maar actieve club van probleemliefhebbers in ons Belgenlandje. In elke uitgave vinden zij een selectie interessante composities, nieuws over het reilen en zeilen in de wereld van het probleemschaak, boeiende historische artikels, aankondigingen, en uiteraard kersverse problemen om de tanden op stuk te bijten.

De redactie van het eerste uur bestond uit Kurt Smulders (° 15 juli 1921 - † 1 juni 2011) en Ignaas Vandemeulebroucke. Er werd in die jaren ’80 pionierswerk verricht op de tikmachine en met wrijflettertjes voor de diagrammen. In 1998 vervoegde Luc Palmans de redactie en nam de lay-out voor zijn rekening. Met de modernere middelen van toen kreeg het blad een meer professioneel uitzicht. In 2003 moest Kurt Smulders – toen reeds 82 – afhaken. Drie is echter beter dan twee, redeneerde men, en een jaar later werd Fernand Joseph redactielid. Met argusogen pluisde hij elke proefversie van Horizon uit op zoek naar foutjes. Vandaag wordt Horizon nog steeds samengesteld door het triumviraat Ignaas, Luc en Fernand.

En nu – anno 2010 – is er ook een website. Bescheiden in opzet, met als voornaamste doel de intussen rijke collectie aan Horizons vrij beschikbaar te stellen. Want de oude uitgaven hebben niets aan waarde ingeboet, integendeel. Schaakcompositie is immers kunst: de thema’s veranderen, de stijl evolueert, maar de schoonheid blijft. Veel leesplezier!